Các nghiên cứu công và Quy chế Initiative (PRRI) là một sáng kiến ​​toàn thế giới của các nhà khoa học tham gia vào lĩnh vực công nghệ sinh học hiện đại vì lợi ích chung. Nghiên cứu công? Tham gia với chúng tôi!

Tin tức mới nhất của chúng tôi

Sự kiện, ấn phẩm, tin tức: Các nhà khoa học của công chúng về PRRI thường xuyên đóng góp vào cuộc tranh luận xung quanh công nghệ sinh học.

Xem tất cả các tin tức của chúng tôi
X

Quên mật khẩu?

Tham gia với chúng tôi

Đặt lại mật khẩu
Vui lòng nhập địa chỉ e-mail của bạn. Bạn sẽ nhận được một mật khẩu mới qua e-mail.