Pozicionet PRRI

Që prej 2005, PRRI ka kontribuar në mënyrë aktive në diskutime në lidhje me kuadrin rregullator të BE-së dhe politikave që kanë të bëjnë për të bioteknologjisë moderne, si pjesë e konsultimeve publike, si dhe me nismën e vet:

(të përfundojë)

{ Redaktoj }

.
X

Forgot Password?

Bashkohu me ne

Reset Password
Ju lutem shkruani e-mail adresën tuaj. Ju do të merrni një fjalëkalim të ri me e-mail.