Deklarata e Këshillit të bimëve Global për rregullimin e bimëve gjen-edited

Përmbledhja ekzekutive: Ardhjen e redaktimit gjen si një metodë e bimëve të mbarështimit paraqet mundësi të rëndësishme për të bërë ndryshime shumë të sakta në gjenet për të marrë tipare të dëshiruar ose hequr tipare të padëshirueshme. Si me të gjitha bimët e zhvilluara rishtazi, bimët me ndryshimet gjenetike të përftuara nëpërmjet redaktimit gjenomit janë subjekt i sistemeve ekzistuese të zhvillimit të bimëve, shumëllojshmëri. In as far as those genetic changes are indistinguishable from what can be obtained using conventional strategies, we recommend the resulting plants are subject only to existing systems for variety development. Only when genetic changes go well beyond what can be obtained with conventional breeding strategies might the resulting plants also be subject to biosafety (e.g. OMGJ) rregulla.

The full statement can be downloaded këtu.

X

Forgot Password?

Bashkohu me ne

Reset Password
Ju lutem shkruani e-mail adresën tuaj. Ju do të merrni një fjalëkalim të ri me e-mail.