Hulumtim publik dhe Iniciativa Rregullorja (PRRI) është një iniciativë e gjerë botëror të shkencëtarëve të sektorit publik të përfshirë në bioteknologjisë moderne për të mirën publike. Studiues Publik? Bashkohu me ne!

Lajme jonë e fundit

Ngjarje, Publikime, lajm: Shkencëtarët publike të PRRI janë rregullisht duke kontribuar në debatin rreth bioteknologjisë.

Shiko të gjitha lajmet tona
  • Farmers innovate by tradition

    TEDxRovigo – Italian farmer Deborah Piova talks about agriculture, sustainability and innovation. Are we able to innovate our traditions? The history of agriculture is one of continuous innovationOur traditions today were the innovations by our grandparents. Sustainability in agriculture means low environmental impact, adequate income for farmers, and general acceptance of the farming process […]

  • Këmbë për punëtori Shkenca e BE-së

    Sense about Science is holding a Standing up for Science EU workshop at KoWi, Bruksel (Rue du Trône 98, 1050 Ixelles) on Friday 16 Mars 2018. This FREE full day event is for early career researchers and scientists in all sciences, social sciences, engineering and medicine (PhD students, post-docs or equivalent). During the workshop, we combine discussion […]

  • Sipas Avokatit të Përgjithshëm Bobek, organizma të marra nga mutagenesis janë, në parim, përjashtohen nga detyrimet në Direktivën e organizmave të modifikuar gjenetikisht.

    Court of Justice of the European Union PRESS RELEASE No 04/18, Luxembourg, 18 Janar 2018 Advocate General’s Opinion in Case C-528/16 The ‘GMO Directive’1 regulates the deliberate release into the environment of genetically modified organisms (OMGJ) and their placing on the market within the EU. In particular, the organisms covered by that Directive must be authorised […]

X

Forgot Password?

Bashkohu me ne

Reset Password
Ju lutem shkruani e-mail adresën tuaj. Ju do të merrni një fjalëkalim të ri me e-mail.