Hulumtim publik dhe Iniciativa Rregullorja (PRRI) është një iniciativë e gjerë botëror të shkencëtarëve të sektorit publik të përfshirë në bioteknologjisë moderne për të mirën publike. Studiues Publik? Bashkohu me ne!

Lajme jonë e fundit

Ngjarje, Publikime, lajm: Shkencëtarët publike të PRRI janë rregullisht duke kontribuar në debatin rreth bioteknologjisë.

Shiko të gjitha lajmet tona
X

Forgot Password?

Bashkohu me ne

Reset Password
Ju lutem shkruani e-mail adresën tuaj. Ju do të merrni një fjalëkalim të ri me e-mail.