Cov pej xeem cov kev tshawb fawb thiab kev tswj teg num (PRRI) yog ib lub ntiaj teb wide teg num ntawm cov pej xeem sector zaum koom nrog nyob niaj hnub biotechnology pej xeem Nyobzoo. Pej xeem neeg soj ntsuam? Koom peb!

Peb cov xov xwm tseeb

Txheej xwm, tshawb, xov xwm: Pej xeem zaum ntawm PRRI muaj tsis tu ncua nrog kev sis caav ncig biotechnology.

Saib tag nrho peb moo
X

Tsis nco qab Password?

Koom peb

Lo lus zais Reset
Thov sau koj li e-mail chaw nyob. Tej zaum koj yuav txais ib lo lus zais tshiab ntawm e-mail.