Research

With its overall objective of providing a forum for public researchers to be informed about and involved in international regulations pertaining to modern biotechnology, one of PRRI’s activities is to provide information about research and scientific developments relevant to those regulations and policies.

The links below link to pages with summaries and links to further background information on research relevant in the context of regulations:

.
X

Մոռացել եք ծածկագիրը?

Միացեք մեզ

Գաղտնաբառ վերագործարկում
Խնդրում ենք մուտքագրել Ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն. Դուք կստանաք նոր գաղտնաբառ էլեկտրոնային փոստով.