PRRI pozicije

Od 2005, PRRI aktivno pridonijela raspravama o regulatornog okvira EU i politika koje se odnose na suvremene biotehnologije, u sklopu javne rasprave, kao i na vlastitu inicijativu:

(biti dovršen)

{ Uredi }

.
X

Zaboravljena lozinka?

Pridružite nam se

Password Reset
Unesite svoju e-mail adresu. Vi ćete primiti novu lozinku putem e-maila.